Wywrotnice do pojemników

Przy pomocy wywrotnic do pojemników na odpady produkcji STALCO opróżniane mogą być niemal wszystkie rodzaje pojemników, koszy czy skrzyń na odpady.
Posiadamy w naszej ofercie:

  • Wywrotnice na stałe zintegrowane na prasokontenerach lub prasach stacjonarnych;
  • Wywrotnice stacjonarne przytwierdzane do podłoża lub mobilne na kółkach

Wywrotnice standardowe wyposażone są w uchwyty dla pojemników zgodnie z normą EN840; są to:

  • uchwyty grzebieniowe
  • uchwyty czopowe.

Oczywiście dostarczamy również wywrotnice wyposażone w kombinację różnych innych systemów uchwytowych. W przypadkach, kiedy nie mogą zostać zastosowane żadne standardowe pojemniki na odpady, podnosimy- i opróżniamy również: palety, skrzynie kratowane itp. Natomiast dla celów bezpośredniego załadunku dużych ilości odpadu, dostarczamy szufle/łyżki załadowcze o pojemności do 2m³.