Specyfikacja prasy ślimakowe

DANE TECHNICZNE – prasy ślimakowe SV

Widok prasy typ SV.AT

1 … Prasa ślimakowa
2 … Otwór zasypowy
3 … Doczep – mechanism łączący
4 … Element zagęszczający odpad
5 … Element obsługi
6 … Kontener wymienny