Fundusze UE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Tytuł projektu : „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STALCO INDUSTRIES Sp. z o.o. poprzez termomodernizację hali produkcyjnej” 

Numer projektu : RPMP.04.02.00-12-0472/18-00

Projekt realizowany przez średnie przedsiębiorstwo z siedzibą w Krakowie (pow. Kraków, woj. małopolskie): Stalco Industries Sp. z o.o. W ramach projektu zostanie przeprowadzona głęboka modernizacja energetyczna budynku hali produkcyjnej w Krakowie należącego do Wnioskodawcy, w celu zwiększenia efektywności energetycznej a w konsekwencji – konkurencyjności firmy Stalco Industries Sp. z o.o. Projekt wpisuje się w typ A dla Działania 4.2 i obejmuje: – termomodernizację budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien, drzwi i bram – wymianę źródeł ciepła – montaż bardziej wydajnego i efektywnego energetycznie kotła na lekki olej opałowy – modernizację systemu oświetlenia – wymianę opraw świetlówkowych na LED W ramach projektu planuje się indywidualnych licznika ciepła oraz termostatów. Okres realizacji projektu przyjęto w latach 2019-2021. Zakres projektu jest zgodny z wynikami audytu efektywności energetycznej ex-ante.

Celem projektu jest znaczące zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa „STALCO Industries” Sp. z o.o. na poziomie 83%, które zostanie osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych: 1. uzyskanie oszczędności energii cieplnej na poziomie 946,82 GJ/rok, 2. uzyskanie oszczędności energii elektrycznej na poziomie 17,64 MW/rok w okresie do 2021 r., w budynku hali produkcyjnej w Krakowie należącym do Wnioskodawcy.

Rezultaty projektu zostaną potwierdzone w formie audytu ex-post: – uzyskanie oszczędności energii cieplnej na poziomie 946,82 GJ/rok – uzyskanie oszczędności energii elektrycznej na poziomie 17,64 MWh/rok – uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie 83% – redukcja emisji CO2 na poziomie 79%.

Wartość projektu: 2 894 190,00 zł, Wartość dofinansowania: 1 439 800,00 zł